Thursday, 24 Sep 2020

48 Comments

  1. Thầy viết chữ đẹp đi nhé ! Phần lý thuyết vật lý thầy ôn cho em đi nhé ! Còn phần bài tập thì thầy giải hết cho em đi. OK thầy dạy em chơi trò chơi ô chữ vật lý đi nhé !

    Reply

Post Comment