Friday, 30 Oct 2020

21 Comments

  1. đơn vị trọng lực newton ( niu-tơn ) lấy tên từ nhà bát học ; triết học ; nhà toán học ; thiên văn học và
    vật lí học vĩ đại ISSAC NEWTON ( 1642 – 1727 )

    Reply
  2. mặt trời -> sao thủy -> sao kim -> trái đất -> mặt trăng -> sao hỏa -> sao mộc -> sao thổ -> sao thiên vương ->sao hải vương -> sao diêm vương

    Reply

Post Comment