Tuesday, 22 Sep 2020

35 Comments

 1. Làm thế này cho ngắn
  Đổi 1 tạ = 100kg ,đổi 1 tấn =1000kg
  Số vở học sinh sản xuất từ 1 tạ giấy vụn là :
  25 nhân 100 = 2500 (cuốn vở )
  Số cuốn vở học sinh dc sản xuất từ 1 tấn gấy vụn là :
  25 nhân 1000 = 25000 (cuốn vở )
  Đáp số : 2500 ; 25000 cuốn vở ok

  Reply

Post Comment