Friday, 23 Oct 2020

11 Comments

  1. Thầy ơi giải hộ em bài . Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có sơ đồ một mảnh đất hình thang với kích thước như hình bên . Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông

    Reply

Post Comment